Meena Upadhyaya

Cymrawd Er Anrhydedd, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant; Athro Nodedig (Anrh) Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, Athrofa Geneteg Feddygol Derbyniodd yr Athro Meena Upadhyaya OBE ei gradd Ph.D. o Brifysgol Caerdydd a chwblhaodd gymrodoriaeth gyda Choleg Brenhinol y Patholegwyr (RCPath) yn 2000. Roedd yn Athr... Read More

Kenneth Edwards

Yn flaenorol: Is-Ganghellor, Prifysgol Caerlŷr; Pennaeth yr Adran Geneteg, Prifysgol Caergrawnt. Read More

Mark Rees

Dirprwy Ddeon Gweithredol y Gyfadran Meddygaeth ac Iechyd ym Mhrifysgol Sydney, Awstralia. Read More

John Doonan

Athro Geneteg, Prifysgol Aberystwyth; Cyfarwyddwr y Ganolfan Ffenomeg Planhigion Genedlaethol, IBERS Read More

Martin Evans

Canghellor, Prifysgol Caerdydd; cyn Gyfarwyddwr Ysgol Biowyddorau Caerdydd ac Athro Geneteg Famalaidd (1999-2009). Read More

Christopher Pollock

Athro Emeritws Ffisioleg Cnydau a Phorfa, Prifysgol Aberystwyth; Aelod, Cyngor BBSRC; Aelod, Pwyllgor Ymgynghorol Gwyddoniaeth Cymru. Read More