Deian Hopkin

Llywydd, Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Treuliodd yr Athro Syr Deian Hopkin 44 mlynedd fel rheolwr academaidd ac uwch mewn chwe phrifysgol wahanol, gan ymddeol fel Is-Ganghellor Prifysgol South Bank Llundain. Mae ei brif ddiddordebau academaidd mewn hanes a gwleidyddiaeth fodern, y wasg, y Mudiad Llafur yng N... Read More

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Phrif Weithredwr Dros Dro, Cyd-bwyllgor Corfforaethol De Ddwyrain Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Kellie Beirne yw Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n gyfrifol am gwblhau rhaglen fuddsoddi gwerth £1.2bn ar draws deg awdurdo... Read More

Rachel Ashworth

Deon Ysgol Busnes Caerdydd ac Athro Rheoli Gwasanaethau Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd Read More

Emyr Jones Parry

Llywydd o'r Gymdeithas 2014 - 2020 Llywydd,  cyn Prifysgol Aberystwyth; cyn Gyfarwyddwr Gwleidyddol y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a Llysgennad y DU i’r CU a NATO Read More