Yr Athro R Geraint Gruffydd ob. 24 Mawrth 2015

Ar un olwg cafodd Geraint Gruffydd fwy nag un yrfa, yn athro coleg, yn bennaeth sefydliad cenedlaethol, yn gyfarwyddwr canolfan ychwil, swyddi a gyflawnodd gyda graen, ond nid oes amheuaeth nad fel ysgolhaig ac ymchwilydd y câi ei foddhad pennaf.  Dros y blynyddoedd cyhoeddodd yn doreithiog ar lenorion a llenyddiaeth... Read More

Gwyn Thomas ob. 13 Ebrill 2016

Yr Athro Gwyn Thomas a fu farw ar 13 Ebrill 2016 yn 79 oed oedd awdur Cymraeg mwyaf toreithiog ac amryddawn ei oes. Yn ogystal â’i waith fel ysgolhaig a beirniad llenyddol, cyfrannodd yn greadigol mewn sawl maes, yn bennaf fel bardd, ond hefyd fel dramodydd ac awdur ym myd y ffilm, radio, a theledu. Ganed Gwyn yn... Read More

Robert M. Jones

Yn flaenorol Athro a Phennaeth Adran Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth. By far the most prolific writer of the Welsh language in his lifetime, Robert Maynard Jones was born into a working-class, English-speaking home in Cardiff in 1929. His grandfather, a Marxist, instilled in him an egalitarian... Read More

Derec Llwyd Morgan

Yn flaenorol: Athro y Gymraeg ac Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth; Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru. Read More