Hugh Compston

Athro Gwleidyddiaeth, Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd. Read More

Brian Davies

Athro Emeritws Mathemateg a Chymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Coleg King’s Llundain. Read More

Richard Davies

Yn flaenorol Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe; yn flaenorol Athro Ystadegau Cymdeithasol a Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Caerhirfryn. Read More

Norman Davies

Cymrawd Ychwanegol, Coleg Wolfson Rhydychen; Athro Emeritws Hanes Pwylaidd, Ysgol Astudiaethau Slafonig a Dwyrain Ewropeaidd, Prifysgol Llundain. Read More

Sally Davies

Yn flaenorol: Is-Ddeon, Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd; Ymgynghorydd mewn Geneteg Feddygol, Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Read More

Stephen Dunnett

Athro Niwrowyddoniaeth, Grŵp Atgyweirio’r Ymennydd, Ysgol Biowyddorau Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Read More