David Boucher

Athro Damcaniaeth Wleidyddol a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd; Athro Ymweliadol mewn Cysylltiadau Rhyngwladol, Johannesburg Read More

Barry Carpenter

Athro Cemeg a Chyfarwyddwr y Ganolfan Cemeg Ffisegol Organig, Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd. Read More

Harold Carter

Athro Emeritws Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth. Yn ystod ei yrfa academaidd, bu'n Athro Emeritws ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ac yn Athro Daearyddiaeth Ddynol Gregynog. O 1983 tan iddo ymddeol yn 1986 roedd yn Gyfarwyddwr Adran Daearyddiaeth Aberystwyth. Cafodd ei dderbyn yn aelod o Orsedd y Beirdd yn Eiste... Read More

Michael Charlton

Athro Ffiseg Arbrofol, Adran Ffiseg, Prifysgol Abertawe Astudiodd Mike Ffiseg yng Ngholeg y Brifysgol Llundain (UCL) gan gwblhau PhD yno ar ryngweithiadau positronau ynni isel yn 1980. Sicrhaodd Gymrodoriaeth Ôl-Ddoethurol y Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn 1982 ac yna Gymrodoriaeth Ymchwil Pri... Read More

Alistair Cole

Pennaeth yr Adran Llywodraeth ac Astudiaethau Rhyngwladol, Prifysgol Bedyddwyr Hong Kong. Read More