Justin Lewis

Athro Cyfathrebu a Phennaeth Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd, a Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Prifysgol Caerdydd Read More

Steven Kelly

Athro Geneteg Ficrobaidd a Bioleg Foleciwlaidd, Sefydliad Gwyddorau Daear, Prifysgol Abertawe. Read More

Emyr Jones Parry

Llywydd o'r Gymdeithas 2014 - 2020 Llywydd,  cyn Prifysgol Aberystwyth; cyn Gyfarwyddwr Gwleidyddol y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a Llysgennad y DU i’r CU a NATO Read More

Stephen Ormerod

Aelod bwrdd,  Cyfoeth Nauriol Cymru; Aelod o’r Pwyllgor ar y Cyd Cadwraeth Natur DU; Cadeirydd, Buglife Read More