Garel Rhys

Roedd Garel yn cael ei gydnabod ar lefel ryngwladol fel un o'r prif ddadansoddwyr a sylwebwyr academaidd am y diwydiant moduron. Roedd ganddo ddealltwriaeth hollgynhwysol o'r diwydiant, ei feddwl dadansoddol, ynghyd â'i huodledd, brwdfrydedd, a synnwyr digrifwch heintus. Roedd ei waith wedi cael effaith sylweddol nid ... Read More

Peter Stead

Cadeirydd, Gwobr Llenyddiaeth Dylan Thomas ac Athro Ymweliadol, Prifysgol Morgannwg; cyn Uwch-ddarlithydd, Adran Hanes Prifysgol Abertawe Read More

Thomas Watkin

Athro Anrhydeddus y Gyfraith, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd; cyn Brif Gwnsler Deddfwriaethol Cymru Read More

Stephen Wilks

Pennaeth y Coleg Gwyddoniaeth a Chyfarwyddwr y Ganolfan NanoIechyd, Prifysgol Abertawe. Read More