Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Newyddion y Cymrodyr: Beirdd, Cantorion, Arloesi, WISERD a’r Saeson

Bydd Gŵyl Farddoniaeth Caerdydd yn cael ei chynnal rhwng y 15fed a’r 18fed o Ebrill. Mae'r Athro Mererid Hopwood a'r Athro Menna Elfyn yn cymryd rhan, a bydd yr Athro M. Wynn Thomas yn cyflwyno darlith. Gallwch fwynhau tri ar hugain o ddarlleniadau, gweithdai a digwyddiadau o gysu... Read More

Cyfle am swydd: Swyddog Datblygu Rhwydwaith

Rhan-amser (0.4) am 6 misOriau gweithio hyblyg£20,130 pro rata (cyflog gwirioneddol o £4,026 dros 6 mis) Y llynedd, lansiodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru rwydwaith cenedlaethol, trawssefydliadol, trawsddisgyblaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar. Mae gan y rhwydwaith fwy na 750 o aelodau erbyn hyn, ac rydym y... Read More

#ChooseToChallenge: Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod – Neges gan y Llywydd

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae'n bleser gennyf ailddatgan ymrwymiad Cymdeithas Ddysgedig Cymru i gydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn enwedig i gynnwys menywod. Yn ystod yr wythnosau i ddod, byddwn yn tynnu sylw at gyflawniadau ac arbenigedd ein Cymrodyr benywaidd ar draws y gwyddorau, y celfyddydau, y dyniaet... Read More

Mae Grym Meddal yn Gallu Hyrwyddo Cymru ar Lwyfan y Byd

Mae gweledigaeth o Gymru fel cenedl hunanhyderus, allblyg, sy’n gwneud y mwyaf o’i diwylliant nodedig, yn cael ei ddarlunio mewn adroddiad newydd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae Cymru a'r Byd: Partneriaethau Byd-eang, Manteision Lleol yn dadlau bod yn rhaid i Gymru wneud y mwyaf o’i "grym meddal", ei phri... Read More