News

The latest news from the Learned Society of Wales

Cymrodyr Newydd yr Academi Brydeinig 2016

Mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru adrodd fod Nancy Edwards FLSW FBA, Athro Archeoleg Ganoloesol ym Mhrifysgol Bangor, a Kelvyn Jones FAcSS FLSW FBA, Athro Daearyddiaeth Ddynol Feintiol ym Mhrifysgol Bryste, ill dau ymhlith pedwar deg dau o academyddion nodedig y DU a etholwyd yn Gymrodyr yr Academi Brydeini... Read More

Dyfarnu Medal Frenhinol 2016 i Syr John Meurig Thomas

Dyfarnwyd Medal Frenhinol 2016 yn y Gwyddorau Ffisegol i Syr John Meurig Thomas HonFREng FRS FLSW, sy’n un o Gymrodyr Cychwynnol Cymdeithas Ddysgedig Cymru, am ei waith arloesol ym maes cemeg catalytig, yn enwedig ar gatalyddion heterogenaidd safle sengl, sydd wedi cael effaith fawr ar gemeg werdd, technoleg lân a c... Read More

Enwebiadau i’r Gymrodoriaeth 2016/17

Mae’r ffurflenni ar gyfer enwebu ymgeiswyr ar gyfer etholiad fel Cymrodyr a Chymrodyr Er Anrhydedd newydd o’r Gymdeithas, yn ystod Cylch Etholiad 2016/17, yn awr ar gael, ynghyd â Chanllawiau i Gynigwyr ac Ymgeiswyr: Mae yna i Gymrodyr gyflwyno enwebiadau o bersonau sy’n cyflawni meini prawf y Gymdeithas ar g... Read More

Llythyr y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Mae Llywydd y Gymdeithas, Syr Emyr Jones Parry wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw, yn annog bod llywodraeth y DU yn gweithio i gynnal mynediad ymchwilwyr y DU i raglenni Ymchwil yr UE, a bod lefel y cymorth ariannol ar gyfer ymchwil yn y DU yn cael ei gynnal o leiaf ar y lefel bresennol. Dear Secreta... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n dathlu Gwyddonwyr Blaenllaw o Gymru

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n falch i gyhoeddi enwau’r sawl sydd wedi derbyn Medalau Menelaus a Frances Hoggan eleni, sef y Gwyddonwyr Cymreig blaenllaw yr Athro y Fonesig Jean Thomas a’r Athro Hagan Bayley. Yr Athro y Fonesig Jean Thomas FLSW FMedSci FRS yw enillydd cyntaf Medal Frances Hoggan. Mae’r fed... Read More

Ethol Cymrodyr er Anrhydedd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Am y tro cyntaf yn hanes y Gymdeithas, mae dau Gymrawd er Anrhydedd wedi’u hethol. Syr Michael Atiyah yw un o fathemategwyr mwyaf dylanwadol ei genhedlaeth, a gydnabyddir yn eang fel arloeswr ym maes datblygu mathemateg yn y DU ac yn Ewrop. Mae Syr Michael yn ymchwilydd hynod o nodedig ac wedi’i anrhydeddu’n h... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n croesawu Cymrodyr newydd

Gwyddonwyr rhagorol, academyddion blaenllaw a gweithwyr proffesiynol mawr eu bri’n ymuno ag Academi Genedlaethol Cymru Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n falch i gyhoeddi canlyniadau Etholiad 2016 gydag ethol Cymrodyr sy’n rhychwantu sectorau’r celfyddydau, y gwyddorau a gwasanaeth cyhoeddus. Mae’r etholiad ... Read More

Medal Newydd i ddathlu ymchwil addysgol

Mae medal newydd  wedi ei henwi er anrhydedd i Syr Hugh Owen (1804-1881) yr addysgwr Cymreig, dyngarwr ac arloeswr addysg uwch yng Nghymru i gael ei sefydlu gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru (CDdC) yr hydref hwn. Fel rhan o'i chenhadaeth i helpu cydnabod a dathlu ysgolheictod Cymraeg, mae CDdC yn bwriadu sefydlu gwobr... Read More