Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Maternal Performance: Feminist Relations – Book Launch

Ymunwch â'r awduron Lena Simic ac Emily Underwood-Lee, wrth iddynt lansio eu llyfr newydd, Maternal Performance: Feminist Relations. Dyddiad: 15/02/2022, 7pm Lleoliad: Online Lena and Emily will be joined by Catriona James, Hannah Ballou, Lynn Lu, and Nanna Lysholt Hansen, artists whose work is featured... Read More

Lansio Llyfr: ‘Stars and Ribbons – Winter Wassailing in Wales’

Mae Dr. Rhiannon Ifans wedi cyhoeddi’r llyfr hwn yn ddiweddar: Stars and Ribbons - Winter Wassailing in Wales. Wassail songs are part of Welsh folk culture, but what exactly are they? When are they sung? Why? And where do stars and pretty ribbons fit in? This study addresses these questions, identifying and discu... Read More

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022: Galwad am Bapurau

“Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy'n newid”.  Mae WISERD| yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â heriau cyfoes byd-eang wrth lunio cymdeithas sifil a chymryd rhan mewn cyfnod ar ôl covid, ac yn croesawu cynigion ar gyfer cyflwyniad... Read More

Democratiaeth o fewn yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r Athro John Loughlin FLSW yn un o'r Uwch Gynghorwyr Arbenigol sydd wedi cyd-ysgrifennu Report of the High Level Group on European Democracy ar gyfer Pwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau. Yr adroddiad yw cyflwyniad Grŵp Lefel Uchel y CoR i'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop sy'n digwydd ar hyn o bryd. More than ever,... Read More

Yr Athro David N. Thomas yn Derbyn Medal Polar

Mae'r Athro David N. Thomas FLSW, Athro Ymchwil Ecosystemau Arctig ym Mhrifysgol Helsinki, wedi ennill Medal Polar, dyfarnwyd gan EM Y Frenhines. Cyhoeddwyd y wobr yn The London Gazette ar 28 Ionawr 2022. The Polar Medal may by conferred on citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland who ... Read More

Rygbi a hunaniaeth genedlaethol yng Nghymru: ei hanes

Darlith gan yr Athro Martin Johnes Dydd Mercher, 2 Mawrth, 2022, 6pm. Croeso i bawb fynychu. Bydd hon yn sgwrs hybrid ar gampws Llambed a hefyd trwy Mircrosoft Teams. Os hoffech chi rag-gofrestru eich presenoldeb neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at: Dr Matthew Cobb: m.cobb@uwtsd.a... Read More

Rhwydwaith Ymchwil Gyrfa Cynnar mewn Cynhadledd Amaethyddiaeth Gynaliadwy

Bydd aelodau o'n Rhwydwaith Ymchwil Gyrfa Gynnar yn cynnal sesiwn ar 'Adeiladu eich Rhwydwaith fel Ymchwilydd Gyrfa Cynnar' yn y gynhadledd Sustainable Agriculture for the 21st Century ym mis Chwefror, sydd yn cael ei rhedeg gan Rwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru. Dros ddeuddydd, bydd y digwyddiad ar-lein ... Read More

Cynaliadwyedd yr Hinsawdd yn y System Academaidd – Pam a Sut

The disruptions caused by the COVID-19 pandemic have drastically pushed us to re-think our working modes and practices, leaving almost no domain unchanged. At the same time, the latest IPCC report leaves no room for doubt about the urgent need to take action against the climate crisis. These two crises have inescapabl... Read More

Cymru a’r Byd: Cynefin, Gwladychiaeth a Chydgysylltiadau Byd-eang

Gwnaiff y gynhadledd hon leoli hanes Cymru o fewn cyd-destunau byd-eang a threfedigaethol.Mae’r gynhadledd yn gwahodd cynigion ar gyfer papurau sy’n ymwneud â materion a dadleuon cyfoes hanesyddiaeth yn ogystal â pholisïau cyhoeddus.Ar y naill law, mae’r gynhadledd yn ceisio ehangu ysgolheictod diweddar sydd ... Read More