Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Deall Proses Etholiadol y Gymrodoriaeth

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ym mis Mehefin i ddarparu gwybodaeth am y broses o ethol Cymrodyr i’r Gymdeithas: Dydd Mawrth 15 Mehefin, 3.00pm: Cyfarfod zoom agored ar gyfer unrhyw enwebeion posibl ar gyfer Cymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sydd â diddordeb yn y broses o ddod yn Gymraw... Read More

Gwobrau, Penodiadau a Darlithoedd: Mis Mai 2021

Mae’r Athro Bernard Schutz, Athro yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd, wedi cael ei ethol yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol. Mae’r Athro Schiutz yn ffisegydd damcaniaethol, sy’n arbenigo mewn gwyddoniaeth ton disgyrchiant. Llongyfarchiadau i'r Athro Mike Edmunds, Athro Emeritws... Read More

Grantiau Gweithdy Ymchwil Astudiaethau Cymreig

Bwriad ein Grantiau Gweithdy Ymchwil ydy hwyluso rhyngweithio deallusol a chreadigol a phartneriaeth rhwng ymchwilwyr o wahanol ddisgyblaethau ac o amrywiaeth o sefydliadau, o fewn y gymuned academaidd, y sectorau cyhoeddus a phreifat, Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector fel y bo’n briodol. Gwnewch c... Read More

Araith y Llywydd – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, 19 Mai 2021

"Mae’n bleser gennyf gael y cyfle hwn i siarad gyda chi gyd ar ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf fel Llywydd. Yn gyntaf, hoffwn ailadrodd croeso cynnes y Gymdeithas i'n holl Gymrodyr newydd, ac wrth gwrs, i'r Athro Carby a Syr Michael fel ein Cymrodyr Anrhydeddus newydd. "Mae hon, wrth gwrs, wedi bod yn flwyddyn eithria... Read More

Yr Athro Bernard Schutz: Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol

Mae’r Athro Bernard Schutz FLSW FRS, Athro yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd, wedi cael ei ethol yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol. Mae’r Athro Schiutz yn ffisegydd damcaniaethol, sy’n arbenigo mewn gwyddoniaeth ton disgyrchiant. Dywedodd y Gymdeithas Frenhinol: He showed that gravita... Read More

Newyddion y Cymrodyr: Penodiadau, Cerddi a’r Dyfodol

Mae’r Athro Geraint Lewis wedi bod yn rhan o’r gwaith o gyfieithu gwaith clasurol o ffuglen wyddonol Gymraeg: Wythnos yng Nghymru Fydd (A Week in Future Wales). Mae’r llyfr, sydd newydd gael ei gyhoeddi, yn trafod teithio drwy amser, ac yn archwilio sut allai Cymru edrych yn y flwyddyn 2033. ... Read More

Cymdeithas yn ysgrifennu at y Frenhines Elizabeth

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Elusen Siarter Frenhinol y mae Tywysog Cymru yn noddwr iddi, wedi ysgrifennu at Ei Mawrhydi, Y Frenhines Elizabeth, i gynnig ei chydymdeimlad â hi a'i theulu yn dilyn marwolaeth y Tywysog Philip, Dug Caeredin. Read More