Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Yr Athro Margaret MacMillan: ‘David Lloyd George: The Peacemaker

I nodi canmlwyddiant penodi David Lloyd George yn Brif Weinidog Prydain, mae Prifysgol Bangor (mewn cydweithrediad â Chymdeithas Ddysgedig Cymru) yn cynnal darlith arbennig ynglŷn â’i fywyd a’r etifeddiaeth a adawodd ar ei ôl. Traddodir y ddarlith gan un o haneswyr mwyaf adnabyddus Prydain, yr Athro Margaret Ma... Read More

Sylw i ymchwil o Gymru mewn cylchgrawn gwyddonol blaenllaw

Cafwyd hwb gwerthfawr i ymchwil yng Nghymru yr wythnos hon gyda chyhoeddi erthygl nodwedd yn un o brif gylchgronau gwyddonol y byd Science. Mae’r erthygl mynediad agored, a gyhoeddir yn Science ddydd Gwener 14 Hydref, yn cynnwys proffil unigryw ac annibynnol o dirwedd wyddonol Cymru ac yn tynnu sylw at rywfaint o... Read More

Cymrodyr Newydd yr Academi Brydeinig 2016

Mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru adrodd fod Nancy Edwards FLSW FBA, Athro Archeoleg Ganoloesol ym Mhrifysgol Bangor, a Kelvyn Jones FAcSS FLSW FBA, Athro Daearyddiaeth Ddynol Feintiol ym Mhrifysgol Bryste, ill dau ymhlith pedwar deg dau o academyddion nodedig y DU a etholwyd yn Gymrodyr yr Academi Brydeini... Read More

Dyfarnu Medal Frenhinol 2016 i Syr John Meurig Thomas

Dyfarnwyd Medal Frenhinol 2016 yn y Gwyddorau Ffisegol i Syr John Meurig Thomas HonFREng FRS FLSW, sy’n un o Gymrodyr Cychwynnol Cymdeithas Ddysgedig Cymru, am ei waith arloesol ym maes cemeg catalytig, yn enwedig ar gatalyddion heterogenaidd safle sengl, sydd wedi cael effaith fawr ar gemeg werdd, technoleg lân a c... Read More

Enwebiadau i’r Gymrodoriaeth 2016/17

Mae’r ffurflenni ar gyfer enwebu ymgeiswyr ar gyfer etholiad fel Cymrodyr a Chymrodyr Er Anrhydedd newydd o’r Gymdeithas, yn ystod Cylch Etholiad 2016/17, yn awr ar gael, ynghyd â Chanllawiau i Gynigwyr ac Ymgeiswyr: Mae yna i Gymrodyr gyflwyno enwebiadau o bersonau sy’n cyflawni meini prawf y Gymdeithas ar g... Read More

Llythyr y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Mae Llywydd y Gymdeithas, Syr Emyr Jones Parry wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw, yn annog bod llywodraeth y DU yn gweithio i gynnal mynediad ymchwilwyr y DU i raglenni Ymchwil yr UE, a bod lefel y cymorth ariannol ar gyfer ymchwil yn y DU yn cael ei gynnal o leiaf ar y lefel bresennol. Dear Secreta... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n dathlu Gwyddonwyr Blaenllaw o Gymru

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n falch i gyhoeddi enwau’r sawl sydd wedi derbyn Medalau Menelaus a Frances Hoggan eleni, sef y Gwyddonwyr Cymreig blaenllaw yr Athro y Fonesig Jean Thomas a’r Athro Hagan Bayley. Yr Athro y Fonesig Jean Thomas FLSW FMedSci FRS yw enillydd cyntaf Medal Frances Hoggan. Mae’r fed... Read More

Ethol Cymrodyr er Anrhydedd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Am y tro cyntaf yn hanes y Gymdeithas, mae dau Gymrawd er Anrhydedd wedi’u hethol. Syr Michael Atiyah yw un o fathemategwyr mwyaf dylanwadol ei genhedlaeth, a gydnabyddir yn eang fel arloeswr ym maes datblygu mathemateg yn y DU ac yn Ewrop. Mae Syr Michael yn ymchwilydd hynod o nodedig ac wedi’i anrhydeddu’n h... Read More