News

The latest news from the Learned Society of Wales

Llythyr y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Mae Llywydd y Gymdeithas, Syr Emyr Jones Parry wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw, yn annog bod llywodraeth y DU yn gweithio i gynnal mynediad ymchwilwyr y DU i raglenni Ymchwil yr UE, a bod lefel y cymorth ariannol ar gyfer ymchwil yn y DU yn cael ei gynnal o leiaf ar y lefel bresennol. Dear Secreta... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n dathlu Gwyddonwyr Blaenllaw o Gymru

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n falch i gyhoeddi enwau’r sawl sydd wedi derbyn Medalau Menelaus a Frances Hoggan eleni, sef y Gwyddonwyr Cymreig blaenllaw yr Athro y Fonesig Jean Thomas a’r Athro Hagan Bayley. Yr Athro y Fonesig Jean Thomas FLSW FMedSci FRS yw enillydd cyntaf Medal Frances Hoggan. Mae’r fed... Read More

Ethol Cymrodyr er Anrhydedd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Am y tro cyntaf yn hanes y Gymdeithas, mae dau Gymrawd er Anrhydedd wedi’u hethol. Syr Michael Atiyah yw un o fathemategwyr mwyaf dylanwadol ei genhedlaeth, a gydnabyddir yn eang fel arloeswr ym maes datblygu mathemateg yn y DU ac yn Ewrop. Mae Syr Michael yn ymchwilydd hynod o nodedig ac wedi’i anrhydeddu’n h... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n croesawu Cymrodyr newydd

Gwyddonwyr rhagorol, academyddion blaenllaw a gweithwyr proffesiynol mawr eu bri’n ymuno ag Academi Genedlaethol Cymru Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n falch i gyhoeddi canlyniadau Etholiad 2016 gydag ethol Cymrodyr sy’n rhychwantu sectorau’r celfyddydau, y gwyddorau a gwasanaeth cyhoeddus. Mae’r etholiad ... Read More

Medal Newydd i ddathlu ymchwil addysgol

Mae medal newydd  wedi ei henwi er anrhydedd i Syr Hugh Owen (1804-1881) yr addysgwr Cymreig, dyngarwr ac arloeswr addysg uwch yng Nghymru i gael ei sefydlu gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru (CDdC) yr hydref hwn. Fel rhan o'i chenhadaeth i helpu cydnabod a dathlu ysgolheictod Cymraeg, mae CDdC yn bwriadu sefydlu gwobr... Read More

Ymateb yr RSE ac LSW i Adolygiad Stern o’r REF

Mae academïau cenedlaethol yr Alban a Chymru, Cymdeithas Frenhinol Caeredin (RSE) a Chymdeithas Ddysgedig Cymru (LSW) wedi croesawu’r cyfle i gyflwyno tystiolaeth i adolygiad yr Arglwydd Stern o’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Paratowyd eu hymateb gan ddefnyddio arbenigedd Gweithgor o Gymrodyr oedd yn c... Read More

Realiti Newydd ar gyfer Diogelwch Iechyd Byd-eang – adroddiad

Datganiad i'r Wasg 18.02.2016 Trafodaethau byd-eang ar argyfyngau iechyd rhyngwladol yn cael eu cynnal yng Nghasnewydd Cyfarfu uwch arbenigwyr iechyd yng Nghymru, gan gynnwys Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford, ag arbenigwyr diogelu iechyd rhyngwladol yn y Celtic Manor Resort yr wythnos hon i d... Read More

Cyfle i Ymchwilwyr Ddatblygu Sgiliau Arwain

Rhwng 4 Ionawr a 7 Mawrth, bydd cyfle i chi wneud cais am le ar Raglen Crwsibl Cymru, rhaglen datblygiad proffesiynol a sgiliau arwain uchel ei pharch ar gyfer arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru. Dyma'r chweched flwyddyn yn olynol i'r rhaglen gael ei chynnal, ac mae'n cefnogi arloesedd a ysbrydolir gan ymchwil ... Read More

Aelodaeth o’r Cyngor: gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau

Mae Rheoliadau’r Gymdeithas, fel y'i cymeradwywyd gan Gyngor y Gymdeithas ar 1 Gorffennaf 2015 yn darparu na ddylai tymor cychwynnol aelod o'r Cyngor fod yn fwy na thair blynedd.  Gall y tymor hwn gael ei adnewyddu am un tymor pellach. Mae tymor pedwar o'r ugain aelod o'r Cyngor yn dod i ben ar ddiwedd y Cyfarfod... Read More