Hazel Davey

Athro Bioleg, Prifysgol Aberystwyth. Mae’r Athro Hazel Davey yn ymchwilio i furum pobi, a ddefnyddir yn eang wrth gynhyrchu bwyd a bragu, mewn biodechnoleg ac fel organeb enghreifftiol mewn ymchwil academaidd. Mae hi wedi gweithio ar brosiectau sy’n ymwneud â llawer o sefydliadau y tu allan i addysg uwch, gan g... Read More

Andrew Rowley

Yr Athro (Cadeirydd personol) mewn Biowyddorau, Prifysgol Abertawe Read More

Judith Hall

Deon Gweithredol, Cyfadran y Gwyddorau Iechyd a Meddygaeth Filfeddygol, Prifysgol Namibia Read More

Goronwy Wynne

Wedi ymddeol. Cyn Gyfarwyddwr Astudiaethau: Gwyddoniaeth, Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru, Wrecsam (Prifysgol Glyndŵr Wrecsam erbyn hyn) Read More

Lisa Collins

Pennaeth Ysgol, yr Ysgol Bioleg, Athro Gwyddor Anifeiliaid, N8 Deiliad Cadair Bwyd-Amaeth mewn Systemau Amaethyddol, Cyfarwyddwr Academaidd Systemau Amaethyddol Clyfar, Prifysgol Leeds Read More

Stanley Hughes

Wedi ymddeol, cyn Gydymaith Ymchwil Er Anrhydedd yng Nghanolfan Ymchwil Grawn a Hadau Oel Easter, Prifysgol Cymru Read More

Diane Kelly

Athro Micriobioleg, Athrofa Gwyddorau Bywyd, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Abertawe Read More

Alan Bull

Athro Emeritws, Prifysgol Caint Cyhoeddwyd yr ysgrif goffa hon, a ysgrifennwyd gan yr Athro Michael Goodfellow o Brifysgol Newcastle, yn The Guardian ddydd Iau 13 Gorffennaf 2023. My friend and colleague Alan Bull, who has died aged 87, was an internationally renowned microbiologist and pioneer of biotechnology, ... Read More