Medwin Hughes

Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru. Read More

Emyr Jones Parry

Llywydd o'r Gymdeithas 2014 - 2020 Llywydd,  cyn Prifysgol Aberystwyth; cyn Gyfarwyddwr Gwleidyddol y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a Llysgennad y DU i’r CU a NATO Read More

David Warner

Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Astudiaethau Polisi Addysg Uwch Rhydychen Mae'r Athro David Warner wedi gweithio mewn chwe Phrifysgol yn y DU ac wedi ysgrifennu neu olygu un ar ddeg o lyfrau ar agweddau ar addysg uwch ac mae hefyd yn gyd-olygydd cyfres lyfrau un ar bymtheg ar reoli addysg uwch. Cyn hynny, ef oedd Is-G... Read More