Enlli Thomas

Athro mewn Ymchwil Addysg , Prifysgol Bangor. Mae’r Athro Thomas ymhlith sylfaenwyr cynnar a dylanwadol addysgu cyfrwng Cymraeg mewn Addysg Uwch. Ei phrif ddiddordebau ymchwil a’i harbenigedd yw ymagweddau seicoieithyddol at astudio’r broses o gaffael iaith mewn sefyllfa ddwyieithog; asesu dwyieithrwydd; ac ym... Read More

Steve Smith

Hyrwyddwr Addysg Ryngwladol Llywodraeth EM a Chynrychiolydd Arbennig y Prif Weinidog i Saudi Arabia ar gyfer Addysg, Llywodraeth EM. Yr Athro Syr Steve Smith yw Hyrwyddwr Addysg Ryngwladol Llywodraeth y DU a Chynrychiolydd Arbennig y Prif Weinidog ar gyfer Addysg yn Saudi Arabia. Cyn hynny bu’n Is-Ganghellor Prify... Read More

Elaine Canning

Pennaeth Prosiectau Arbennig, Prifysgol Abertawe. Mae Dr Elaine Canning, Pennaeth Prosiectau Arbennig ym Mhrifysgol Abertawe, yn llenor ac yn olygydd, a hi yw’r sbardun sy’n gyfrifol am Wobr Dylan Thomas a Gwobr Stori Fer Genedlaethol Rhys Davies ar ran Ymddiriedolaeth Rhys Davies. Yn gysylltiedig â sefydliadau... Read More

Ben Calvert

Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol, Prifysgol De Cymru. Mae Dr. Ben Calvert, sydd bellach yn Is-ganghellor ym Mhrifysgol De Cymru, wedi chwarae rhan ganolog wrth arwain Addysg Uwch yng Nghymru ers blynyddoedd. Fel Cadeirydd Grŵp Canllawiau Covid AU Llywodraeth Cymru, bu’n llywio’r sector yn ei ymateb i... Read More

Rowland Wynne

Wedi ymddeol. Cyn Bennaeth Adran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cynghorau Cyllido Cymru a chyn Ysgrifennydd Corff Ymgynghorol Cymru ar gyfer Addysg Uwch yr Awdurdodau Lleol Read More

Julie Lydon

Cyn Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol, Prifysgol De Cymru Read More