Rowland Wynne

Wedi ymddeol. Cyn Bennaeth Adran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cynghorau Cyllido Cymru a chyn Ysgrifennydd Corff Ymgynghorol Cymru ar gyfer Addysg Uwch yr Awdurdodau Lleol Read More

Julie Lydon

Cyn Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol, Prifysgol De Cymru Read More

Antony Chapman

Bu'r Athro Chapman yn Is-Ganghellor Met Caerdydd am 18 mlynedd o 1998 i'w ymddeoliad ym mis Medi 2016. Ef oedd yr Is-Ganghellor a wasanaethodd hiraf yng Nghymru. Bu farw'r Athro Chapman ddydd Gwener, 1af Gorffennaf 2022, wedi'i amgylchynu gan ei deulu cariadus. Yn wreiddiol o Caergaint, cynhaliodd yr Athro Chapma... Read More

Medwin Hughes

Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru. Read More

Emyr Jones Parry

Llywydd o'r Gymdeithas 2014 - 2020 Llywydd,  cyn Prifysgol Aberystwyth; cyn Gyfarwyddwr Gwleidyddol y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a Llysgennad y DU i’r CU a NATO Read More