Huw Edwards

Newyddiadurwr, darlledwr ac awdur, BBC. Huw Edwards yw un o ddarlledwyr mwyaf adnabyddus y DU, ac un o hoelion wyth Newyddion y BBC. Yn ei amser rhydd, cwblhaodd PhD ar hanes capeli Cymry Llundain, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach o dan y teitl City Mission: The Story of Welsh Chapels. Mae Huw wedi creu cyfres... Read More

Alice Gray

Uwch Swyddog Cyfathrebu a Chyflwynydd/Awdur Gwyddoniaeth Llawrydd, Prifysgol Caerdydd. Mae Alice Gray yn Uwch Swyddog Cyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gyflwynydd Gwyddoniaeth Llawrydd i’r BBC. Yn ei gwaith mae hi’n canolbwyntio ar gyfathrebu, datblygu polisi ac eiriolaeth ym myd gwyddoniaeth. Mae ganddi d... Read More

Christopher Hancock

Prif Swyddog Technoleg a Sylfaenydd Creo Medical Cadeirydd Grŵp Ymchwil PLC mewn Peirianneg Microdonnau Meddygol/Prifysgol Bangor Read More

Robert Deaves

Uwch Brif Beiriannydd, Dyson Ltd ac RAEng Athro Gwadd Pensaernïaeth Systemau Robotig, Coleg Imperial Llundain Read More

Anju Kumar

Meddyg Ymgynghorol Obstetrydd a Gynaecolegwr, Cyfarwyddwr Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Read More