Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Phrif Weithredwr Dros Dro, Cyd-bwyllgor Corfforaethol De Ddwyrain Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Kellie Beirne yw Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n gyfrifol am gwblhau rhaglen fuddsoddi gwerth £1.2bn ar draws deg awdurdo... Read More

Christopher Hancock

Prif Swyddog Technoleg a Sylfaenydd Creo Medical Cadeirydd Grŵp Ymchwil PLC mewn Peirianneg Microdonnau Meddygol/Prifysgol Bangor Read More

Robert Deaves

Uwch Brif Beiriannydd, Dyson Ltd ac RAEng Athro Gwadd Pensaernïaeth Systemau Robotig, Coleg Imperial Llundain Read More

Anju Kumar

Meddyg Ymgynghorol Obstetrydd a Gynaecolegwr, Cyfarwyddwr Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Read More