Rowland Wynne

Wedi ymddeol. Cyn Bennaeth Adran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cynghorau Cyllido Cymru a chyn Ysgrifennydd Corff Ymgynghorol Cymru ar gyfer Addysg Uwch yr Awdurdodau Lleol Read More

Carol Bell

Cyfarwyddwr Bwrdd, Cyllidwr, Archeolegydd ac Ymddiriedolwr Elusen, Banc Datblygu Cymru, Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, Sefydliad Cyfarthfa, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Ymchwil Lloegr, Amgueddfa Archaeoleg Llundain Read More

Pedr ap Llwyd

Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Athro Ymarfer, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Read More

Rachel Podger

Cyfarwyddwr, Baróc Aberhonddu; Cadeirydd Rhyngwladol Sefydliad Jane Hodge mewn Fiolin Baroc yng Ngholeg Cerdd Brenhinol Cymru; Micaela Comberti Cadeirydd y Fiolin Baroc, yr Academi Gerdd Frenhinol; Artist Preswyl Llundain, Ysgol Gerdd Juillard, Efrog Read More