Judith Hall

Deon Gweithredol, Cyfadran y Gwyddorau Iechyd a Meddygaeth Filfeddygol, Prifysgol Namibia Read More

Omer Rana

Athro Cyfrifiadureg; Deon Rhyngwladol y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd Read More

Layla Jader

Wedi ymddeol. Cyn Ymgynghorydd mewn Genomeg Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Graddiodd Layla o Ysgol Feddygol Baghdad, a dechreuodd ei hastudiaethau ôl-raddedig yn y DU o 1978 ymlaen. Roedd ei gyrfa'n rhychwantu dros 37 mlynedd yn GIG Cymru ac yn y byd academaidd, cyn iddi ymddeol yn 2016. Daeth yn gymrawd... Read More

Robert Read

Athro Clefydau Heintus a Ffisegydd Ymgynghorol Anrhydeddus; Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Biofeddygol NIHR Southampton, Prifysgol Southampton Read More

Dipak Ramji

Athro Gwyddoniaeth Gardiofasgwlaidd a Dirprwy Gyfarwyddwr, Ysgol y Biowyddorau, Caerdydd, Prifysgol Caerdydd Read More